Co sprzedajemy?Izolatory prądowe typu IP/**/**/**/**

Przepusty światłowodowe typu IS/00-*****

Wielożyłowe izolatory przepustowe typu IW/**-****